Zhejiang Shengbo Electronic Co., Ltd.
Jianjun Wu

You can verify Jianjun Wu using your contacts and professional networks.